Dłutownice

MODEL 200 1ACT, MODEL 250 1ACT, MODEL 300 1ACT, MODEL 350 1ACT

Dłutownice pionowe CAMS
MODEL 200 1ACT, MODEL 250 1ACT, MODEL 300 1ACT,
MODEL 350 1ACT

1 oś sterowana NC (oś Y) + 2 osie ręczne (osie X – A)