STEINER AUTOFACER

Steiner AUTOFACER

Autofacer to narzędzie, które pozwala w sposób całkowicie automatyczny wykonać obróbkę kołową po drugiej stronie otworu przelotowego.
Okrągły element odnosi się do pogłębienia walcowego, fasetki, rozchylenia, pogłębienia stożkowego, fazowania, promienia sferycznego lub kombinacji tych elementów.
Osiąga się to dzięki ostrzu złożonemu wewnątrz korpusu narzędzia tak, że przechodzi przez otwór wlotowy.
Gdy narzędzie wejdzie w obrabianą część, ostrze jest otwierane mechanicznie i wykonuje operację cięcia.