Yabari okrawarki podatne na CNC i roboty

Yabari oprawki podatne

sztywne i wydajne narzędzie do zmechanizowanego okrawania i fazowania

 Narzędzia tego typu pozwalają na tzw. elastyczne lub podatne obrabianie powierzchni różnymi narzędziami okrawającymi, narzędziami o różnej geometrii, kształcie, różnymi krawędziami skrawającymi zależnymi od rodzaju obrabianego materiału.

Sztywność narzędzia Yabari polega na unikatowym posiadaniu sztywności poprzecznej. Narzędzie posiada podatność głównie w swoich osiach poprzecznych. Podatność poprzeczna zostaje uzyskana wynikowo, poprzez odsuwanie lub dosuwanie narzędzia skrawającego. Narzędzie swoją geometrią okrawa raz bliżej środkiem lub dalszą częścią krawędzi skrawającej.

Dlaczego wybierane są oprawki podatne Yabari?

Ponieważ dzięki swojej unikatowej konstrukcji i sztywności pozwalają na najwyższą wydajność procesu tego typu. Yabari pozwala na zastosowanie posuwu nawet do 4000 mm/min. Jest to więc unikatowe rozwiązanie tego typu narzędzi.

Narzędzie Yabari cieszy się wszechstronnym zastosowaniem, ponieważ z dużym powodzeniem może być stosowane na:

  • wszelkich obrabiarkach CNC,

  • tokarkach,

  • frezarkach,

  • centrach obróbczych

  • specjalizowanych gniazdach obróbczych,

  • robotach przemysłowych.

Na co pozwala oprawka Yabari?

Umożliwia stosowanie narzędzi różnego kształtu i geometrii ostrzy skrawających. Pozwala na mechanizację prac okrawania, fazowania krawędzi. Dzięki Yabari Twoja praca stanie się wydajniejsza i bardziej powtarzalna. Yabari pozwala na zaoszczędzenie czasu prac wykańczania produktów, ogranicza lub eliminuje ręczne prace okrawania. Poprawia jakość wykończenia powierzchni, gwarantuje powtarzalność dla tych samych warunków błędów kształtu powtarzających się na poszczególnych wyrobach.

Dzięki oprawkom Yabari stosowanych w cyklu automatycznych eliminuje się krawędzie do tej pory przeoczane przez pracowników. Procesy zostają uproszczone, redukuje się operacje na przedmiocie poza maszyną. Oszczędza się czas i pieniądze związane z działaniami logistycznymi, przemieszczania produktów do innych gniazd wykańczania lub obróbek ręcznych.

Ważnym aspektem stosowania Yabari jest polepszenie warunków BHP! Często praca okrawania lub fazowania wiąże się z zagrożeniem bezpieczeństwa pracy pracowników. Przedmioty produkowane na maszynach roboczych mają po zakończeniu pewnych procesów wiele ostrych krawędzi. W wyniku kontaktu z nimi operator może doznać skaleczenia lub nawet narażony jest na utratę kończyn, wzroku, zdrowia lub życia.

Yabari przyczynia się także do ochrony środowiska. Pracując nim na maszynach lub zamkniętych akustycznie przestrzeniach, hałas zostaje zamknięty w ograniczonej powierzchni. Mniejszy hałas znacznie zwiększa komfort pracy , a tym samym mniejszą uciążliwość procesu.

Praca Yabari jest elastyczna dzięki wewnętrznemu mechanizmowi sprężynowemu i śrubie tocznej. Taki mechanizm daje elastyczność, dużą sztywność, a jednocześnie dużą wytrzymałość i powtarzalność procesu.

Akcesoria Yabari