Dłutownice CAMS

Dłutowanie i dłutownice pionowe CAMS

Dłutowanie jako metoda obróbki skrawaniem odgrywa istotną rolę w produkcji jednostkowej, małoseryjnej i seryjnej.

 

W wielu przypadkach nie ma możliwości zastąpienia dłutowania innymi metodami jak choćby przeciąganiem, czy WEDM. Przeciąganie sprawdza się w produkcji wielkoseryjnej.

Wynika to przede wszystkim z wysokich kosztów samego przeciągacza jako narzędzia. W przypadku produkcji jednostkowej, małoseryjnej, a także w pewnym zakresie produkcji seryjnej dłutowanie ze względu na koszty stanowi najbardziej ekonomiczną metodę obróbkową.

Elektroerozyjne wycinanie drutem (WEDM) cechuje się określonymi wymaganiami technologicznymi oraz czasochłonnością. Dłutaki są narzędziami uniwersalnymi w przeciwieństwie do przeciągaczy, które są opracowywane indywidualnie dla określonego zadania technologicznego.

Możliwość dłutowania na obrabiarkach CNC z wykorzystaniem kinematyki obrabiarki lub dłutownic napędzanych sprawdza się w określonych przypadkach.

Wdrożenie dłutownic, takich jak CAMS poszerza zdolności technologiczne. Wyodrębnienie dłutowania na osobne stanowisko z dłutownicą, jako maszyną technologiczną odciąża obrabiarki CNC i wpływa korzystnie na przebieg przygotowywania procesów technologicznych.