Dłutownice pionowe Cams

MODEL 200 2ACT, MODEL 250 ACT,
MODEL 300 2ACT, MODEL 350 2ACT

Dłutownice pionowe Cams
MODEL 200 2ACT, MODEL 250 ACT,
MODEL 300 2ACT, MODEL 350 2ACT

2 osie sterowane NC (osie Y – A) + 1 oś ręczna (oś X)

Zaprogramowana i posuwista obróbka wzdłużna oraz podnoszenie narzędzia zsynchronizowane z naprzemiennymi ruchami stołu.

Po osiągnięciu zaprogramowanej głębokości rowka, w trybie automatycznym maszyna wykonuje szereg suwów wykańczających, a suwak zatrzymuje się w górnym położeniu, a stół detalu automatycznie powraca do pozycji startu cyklu obróbki.

Elektroniczny stół obracany z centralnym otworem przelotowym i możliwością zaprogramowania 1500 symetrycznych i 99 asymetrycznych podziałów.

Głowica odchylana o 20 ° (w obu kierunkach). Sterowana inwerterem zmienna bezstopniowa prędkość dłutowania z potencjometrem wbudowanym w panel sterowania.

Maszyna zawiera elektropompę do układu chłodzenia narzędzia oraz pompę z automatycznym sterowaniem czasowym do smarowania suwaka i wózka.

Dostępne są narzędzia do konserwacji i instrukcja obsługi maszyny.
Maszyna zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie z normami i dyrektywami WE.