Znakowarki ręczne do prac jednostkowych

Pisak elektryczny

 

Pisak elektryczny jest urządzeniem, które wykorzystując zasadę łuku elektrycznego pozwala grawerować wszystkie metale będące przewodnikami elektrycznymi.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA.

Zasilanie – 220 wolt
Częstotliwość – 50Hz
Transformator izolacji – 70 VA
– napięcie pierwotne – 220 Volt
– napięcie wtórne – 1,5 Volt
Przełącznik 7 pozycyjny

OSTRZEŻENIA

Urządzenie zostało wykonane z uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkownika. Jednakże każde urządzenie nie będzie bezpieczne podczas niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania. Obwody elektryczne mogą być niebezpieczne i/lub stanowić zagrożenie śmiertelne jeśli napotkają się z niedbałością oraz brakiem podstawowych zasad bezpieczeństwa.

 1. Instrukcja
  Zapoznać się dokładnie z niniejszą instrukcją i stosować ją wg zaleceń.
 2. Zasilanie
  Przed podłączeniem pisaka elektrycznego do napięcia zasilającego należy upewnić się, że kontakt jest zaopatrzony w dyferencjał magnetotermiczny o mocy 10 Amperów IΔ 0,03 Amp i czy przełącznik „D” znajduje się w pozycji „OFF”.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 • Nie stawiać na płycie nośnej materiałów pod napięciem.

 • Nie stawiać na płycie nośnej materiałów wilgotnych.

 • Nie zostawiać pisaka na płycie, gdy urządzenie jest pod napięciem.

 • Zawsze wyłączać urządzenie po zakończeniu pracy, w celu uniknięcia przegrzania się komponentów.

 • Podczas operacji znakowania może nastąpić pewne przegrzanie rączki pisaka. Przyczyną może być okręcenie się / zużycie punktaka lub zbyt długie użytkowanie.

Użytkowanie

UŻYTKOWANIE

Ponieważ urządzenie jest niezwykle proste, do prawidłowego użytkowania pisaka elektrycznego wystarczy niewielka wiedza.
a. ustawić urządzenie grawerujące na płycie nośnej „A”.
b. włączyć urządzenie przekręcając przełącznik „D” na pozycję „ON – 1”, po czym zapali się dioda „C-RETE”.
c. Chwycić pisak „E” i wykonać próbę grawerowania na próbnej powierzchni, w przypadku słabego rytu zwiększyć stopniowo intensywność łuku, przekręcając przełącznik D” zwiększyć wartość aż do uzyskania żądanego stopnia rytu.
d. Po zakończeniu ustawienia stopnia grawerowania, przestawić przełącznik „D” na pozycję „OFF”.
UWAGA.
W razie potrzeby znakowania dużych elementów należy skontaktować się z naszym biurem technicznym w celu uzyskania dodatkowych wskazówek.

UTYLIZACJA

Pisak elektryczny wykonany jest całkowicie z materiałów utylizowalnych.

ZNAKOWANIE.

Zgodność z Zarządzeniem 89/336 CEE i 73/23 CEE wraz z późniejszymi zmianami co wyraża oznaczenie znakiem CE.
Urządzenie jest wykonane zgodnie z następującymi normami:
E 55014 – EN 61000 – 3 – 2 – EN 61000 – 3 – 3

Instrukcja obsługi pisaka elektrycznego iskrowego