Grawerka ręczna wibracyjna

Grawerki ręczne wibracyjne o napędzie elektrycznym. 

Grawerki ręczne wibracyjne o napędzie elektrycznym. Narzędzie do zastosowania hobbystycznego i doraźnego znakowania w przemyśle.
Znakowanie, grawerowanie na każdym typie materiału. Czas pracy do 10-15 min. potem grawerka musi ostygnąć.

 

ZASTOSOWANIE

Diamentowy typ końcówki elektrycznego pisaka może być zastosowany do znakowania:

  • szkła,

  • mosiądzu,

  • PCV,

  • drewna,

  • miedzi,

  • innych metali.

Ostrzeżenia

Uwaga: Podczas użytkowania pisaka należy zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa, w
celu uniknięcia zagrożenia dla obsługi oraz uszkodzenia urządzenia.

 

Grawerka ręczna wibracyjna – Użytkowanie

Obsługa:

1. Włączyć elektryczną znakowarkę do gniazda elektrycznego.
2. Utrzymać znakowarkę tak jak przedstawiono poniżej
3. Włączyć przełącznik (1)
4. Podtrzymując ręką, oznakować obiekt.

Regulacje:

W zależności od znakowanego materiału, konieczne jest zmienić wibracje punktaka (3)
1. Obrócić śrubę nastawczą (2) w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara aż do
oporu.
2. Dokręcić śrubę nastawczą zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do oporu

Przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem, należy zapoznać się dokładnie z instrukcją obsługi.

1. Zakaz pracy bez asekuracji. W razie wypadku, druga osoba może udzielić pomocy.
2. Unikać wyładowań elektrycznych. Zabezpieczyć się przed kontaktem z naziemnymi urządzeniami jak rury, radiator oraz szafki.
3. Zachować czystość w obszarze roboczym urządzenia.
4. Dbać o warunki obszaru roboczego. Nie narażać na opady deszczu. Stosować dobre oświetlenie.
5. Zakaz dostępu dla dzieci. Dzieci nie mogą znajdować się w obszarze roboczym. Nie dopuszczać aby manipulowały urządzeniem lub kablami zasilającymi.
6. Magazynowanie. Nieużytkowane urządzenie musi być przechowywane w pomieszczeniu suchym, pozbawionym kurzu, zamkniętym i niedostępnym dla dzieci.
7. Ubranie robocze. Nie należy stosować luźnej odzieży, jak również biżuterii, które mogą być wciągnięte przez ruchome części. Zaleca się ubranie ochronne, nie przewodzące prądu elektrycznego, stosowanie butów antypoślizgowych. W przypadku długich włosów należy je odpowiednio zabezpieczyć.
8. Stosować okulary ochronne oraz nauszniki. Należy zawsze stosować okulary ochronne.
9. Unikać przeciążenia. Zachować właściwe zasilanie. Nie przechodzić po kablach elektrycznych lub obudowie.
10.Utrzymanie narzędzi. Przeprowadzać okresową kontrolę narzędzi, w razie uszkodzenia dokonać naprawy przez specjalistę.
11.Stosować prawidłowe narzędzia. Nie próbować na siłę małych narzędzi lub wyposażenia do pracy dużych narzędzi. Nie modyfikować narzędzi nie stosować ich w celach, do których nie są przeznaczone.
12.Zachować uwagę. Należy uważać co się robi, należy zachować rozsądek. Osoba zmęczona nie powinna obsługiwać urządzenia.
13.Kontrola uszkodzonych elementów. Przed użyciem każdego narzędzia należy je dokładnie sprawdzić czy nie jest uszkodzone i czy będzie pracować zgodnie z jego przeznaczeniem. Sprawdzić ustawienie w linii i mocowania elementów ruchomych; każdą uszkodzoną część i mocowanie; oraz wszystkie inne mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie. Każda uszkodzona część musi być naprawiona przez specjalistę lub wymieniona. Nie używać narzędzi jeśli przełącznik nie włącza się prawidłowo na ON i OFF.
14.Akcesoria. Stosować tylko te akcesoria, które są przeznaczone do pracy na urządzeniu.
15.Nie wolno obsługiwać urządzenia osobom będącym pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Zapoznać się z ostrzeżeniami, które określają stan zachwiania refleksu w przypadku narkotyku. W takim przypadku nie wolno obsługiwać urządzenia.
16.Stosować właściwy rozmiar i rodzaj przedłużacza. Jeśli konieczne jest zastosowanie przedłużacza, musi on być właściwego rozmiaru i typu aby dostarczać
prawidłowy prąd do urządzenia bez spowodowania przegrzania. W przeciwnym razie przedłużacz może spowodować stopienie, zapalenie i uszkodzenie elektryczne urządzenia. Należy zastosować przedłużacz o wydajności od 0 do 10 amperów (do 50 stóp). Dłuższy musiałby mieć większy rozmiar. Jeśli urządzenia użytkowane jest na wolnym powietrzu należy zastosować przedłużacz do użytku na wolnym powietrzu.
17.Zabezpieczenie urządzenia przed przegrzaniem i uszkodzeniem. Elektryczna znakowarka nie może pracować ciągle dłużej niż 12 minut każdorazowo.

Uwaga: Wydajność urządzenia zależy od zmian na lokalnych liniach zasilania. Przedłużacz również ma wpływ na wydajność urządzenia.

Ostrzeżenie: Ostrzeżenia, uwagi oraz instrukcje zawarte w niniejszym opracowaniu nie mogą opisywać wszystkich warunków i sytuacji, które mogą mieć miejsce podczas użytkowania urządzenia. Operator musi mieć świadomość, że zachowanie ostrożności i rozwagi są czynnikami, na które tylko on sam ma wpływ,

Instrukcja obsługi wibracyjnych pisaków elektrycznych