Dłutownice

MODEL 150 1AC, MODEL 200 1AC, MODEL 250 1AC, MODEL 300 1AC, MODEL 350 1AC

Dłutownice pionowe Cams
MODEL 150 1AC, MODEL 200 1AC, MODEL 250 1AC,
MODEL 300 1AC, MODEL 350 1AC

1 oś sterowana NC (oś Y) + 1 oś ręczna (oś X)