Dłutownice

MODEL 200 2AC, MODEL 250 2AC, MODEL 300 2AC,
MODEL 350 2AC

Dłutownice pionowe CAMS
MODEL 200 2AC, MODEL 250 2AC,
MODEL 300 2AC, MODEL 350 2AC

2 osie sterowane NC (osie Y – X)

Automatyczna, wstępnie zaprogramowana i posuwista obróbka rowków wzdłużnych i poziomych dla dowolnej wymaganej głębokości i średnicy rowka.
Uniesienie narzędzia uzyskiwane przez naprzemienne ruchy stołu.

Po osiągnięciu zaprogramowanej głębokości rowka, w trybie automatycznym maszyna wykonuje szereg suwów wykańczających, a suwak zatrzymuje się w górnym położeniu, a stół detalu automatycznie powraca do pozycji startu cyklu obróbki.

Stół z obrabianym przedmiotem z centralnym otworem przelotowym do podłogi.
Możliwość odchylenia głowicy o 20 ° w obie strony. Sterowana inwerterem zmienna bezstopniowa prędkość dłutowania z potencjometrem wbudowanym w panel sterowania.

Maszyna zawiera elektropompę do układu chłodzenia narzędzia oraz pompę z automatycznym sterowaniem czasowym do smarowania suwaka i wózka.

Zapewnione są narzędzia do konserwacji i instrukcja obsługi maszyny.
Maszyna zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie z normami i dyrektywami WE.