Dłutownice pionowe Cams

MODEL 200 2ACTM, MODEL 250 2ACTM,
MODEL 300 2ACTM, MODEL 350 2ACTM

Dłutownice pionowe Cams
MODEL 200 2ACTM, MODEL 250 2ACTM,
MODEL 300 2ACTM, MODEL 350 2ACTM

2 osie sterowane NC (osie Y – X) + 1 oś ręczna (oś A)

Automatyczna, wstępnie zaprogramowana i posuwista obróbka rowków wzdłużnych i poziomych dla dowolnej wymaganej głębokości i średnicy rowka.

Uniesienie narzędzia uzyskiwane przez naprzemienne ruchy stołu.

Po osiągnięciu zaprogramowanej głębokości rowka, w trybie automatycznym maszyna wykonuje szereg suwów wykańczających, a suwak zatrzymuje się w górnym położeniu, a stół detalu automatycznie powraca do pozycji startu cyklu obróbki.

Ręczny stół obrotowy z centralnym otworem przelotowym do podłogi.

Głowica odchylana o 20 ° (w obu kierunkach). Sterowana inwerterem zmienna bezstopniowa prędkość dłutowania z potencjometrem wbudowanym w panel sterowania.

Maszyna zawiera elektropompę do układu chłodzenia narzędzia oraz pompę z automatycznym sterowaniem czasowym do smarowania suwaka i wózka.

Dostępne są narzędzia do konserwacji i instrukcja obsługi maszyny.
Maszyna zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie z normami i dyrektywami WE.