Dłutownice pionowe CAMS

MODEL 250 4AC, MODEL 300 4AC, MODEL 350 4AC

Dłutownice pionowe CAMS
MODEL 250 4AC, MODEL 300 4AC, MODEL 350 4AC

4 osie sterowane NC (osie Y – X – A – Z)

Głowica odchylana o 20 ° (w obu kierunkach). Sterowana inwerterem zmienna bezstopniowa prędkość dłutowania z potencjometrem wbudowanym w panel sterowania. Maszyna zawiera elektropompę do układu chłodzenia narzędzia oraz automatyczną pompę do smarowania suwaka i wózka.

PROGRAMOWANIE:

Automatyczna, wstępnie zaprogramowana i posuwista obróbka rowków wzdłużnych i poziomych oraz automatyczny obrót stołu obrotowego dla dowolnej wymaganej głębokości i średnicy rowka.
Uniesienie narzędzia uzyskiwane przez naprzemienne ruchy stołu.
Po osiągnięciu zaprogramowanej głębokości rowka, maszyna w trybie automatycznym wykonuje szereg suwów wykańczających, a suwak zatrzymuje się w górnym położeniu, a stół detalu automatycznie powraca do pozycji startu cyklu obróbki.

Elektroniczny stół obrotowy z centralnym otworem przelotowym do podłogi z możliwością zaprogramowania 1500 symetrycznych i 999 asymetrycznych podziałów. Możliwość obróbki specyficznych rowków trapezowych (rys.1), kołowych (rys.2) i liniowych (rys. 3).

Wbudowana technologia NC zapewnia przyjazny dla użytkownika interfejs operatora / maszyny, operator może przywoływać dane na kolorowym monitorze 10,4 “za pomocą klawiatury. Operator może przechowywać różne programy obróbki z zerowym położeniem przedmiotu obrabianego. System NC może przechowywać do 100 programów.

Model ten zawiera również tradycyjny zespół napędu suwaka składający się z tłoka sterowanego NC, przekształcającego oś suwaka w oś obróbki NC do obróbki przednich stożkowych szczelin i do wykonywania programów sekwencyjnie w trybie automatycznym z różnymi prędkościami obróbki.

Oprogramowanie oferuje następujące standardowe aplikacje:

 • powtórzenie rowka: ta funkcja służy do powtarzania obróbki rowków bez konieczności wykonywania ustawień maszyny.
 • przyrostowe podnoszenie narzędzia: po włączeniu tej funkcji narzędzie jest całkowicie podnoszone ze szczeliny, gdy siłownik powraca i powraca do zerowego położenia przedmiotu obrabianego
 • wykańczanie dna szczeliny: w przypadku poszerzenia szczeliny operator ma możliwość wyfrezowania dna szczeliny do wykańczania.
 • wykańczanie boków rowka: ta funkcja służy do poszerzania rowka poprzez frezowanie i wykańczanie boków
 • regulowany posuw narzędzia na sektor: ta funkcja służy do uruchamiania programów obróbki z regulowaną prędkością obróbki i posuwem narzędzia na 3 poziomach
 • suwak napędzany silnikiem bezszczotkowym: oprogramowanie maszyny można dostosować tak, aby uruchamiało programy do obróbki stożkowych rowków i wpustów bez przechylania głowicy w celu uzyskania minimalnych nachyleń i szerokości.
 • Dostępne są narzędzia do konserwacji i instrukcja obsługi maszyny.
  Maszyna zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie z normami i dyrektywami WE.

Specjalne wersje oprogramowania na życzenie:

 • Druga operacja na koniec dłutowania: gdy otwór się poszerza, można zaprogramować drugą operację w celu oszlifowania końcówki (patrz Rys. 4).
 • Druga operacja na bocznych częściach rowka: możliwe jest zaprogramowanie wartości poszerzania w celu obróbki bocznych ścian rowka (patrz Rys. 5).
 • Wentylator: idealny do usuwania wiórów ze żłobień. Przy każdym skoku suwaka zawór elektryczny aktywuje nadmuch.
 • Fazowanie Brzegów: automatyczne dopasowanie fazowania do 45 stopni, dwa brzegi (patrz Rys. 6)
 • Styczne otwory: automatyczne wykonanie dwóch lub więcej stycznych otworów dowolnej szerokości (patrz Rys. 7) UNI 7575-76.

(*) Specjalny rodzaj obróbki możliwy wyłącznie w specyficznych warunkach (proszę skontaktować się z działem technicznym)

Rysunek 4

Rysunek 5

Rysunek 6

Rysunek 7