Dłutownice pionowe Cams

MODEL 400 2AC,  MODEL 400(500) 2AC,
MODEL 500 2AC, MODEL 500A 2AC

Dłutownice pionowe Cams
MODEL 400 2AC,  MODEL 400(500) 2AC,
MODEL 500 2AC, MODEL 500A 2AC

2 osie sterowane NC (osie Y – X)

Automatyczna, wstępnie zaprogramowana i posuwista obróbka rowków wzdłużnych i poziomych dla dowolnej wymaganej głębokości i średnicy rowka.
Uniesienie narzędzia uzyskiwane przez naprzemienne ruchy stołu.

Po osiągnięciu zaprogramowanej głębokości rowka, w trybie automatycznym maszyna wykonuje szereg suwów wykańczających, a suwak zatrzymuje się w górnym położeniu, a stół detalu automatycznie powraca do pozycji startu cyklu obróbki.

Stół z obrabianym przedmiotem z centralnym otworem przelotowym do podłogi.
Możliwość odchylenia głowicy o 20 ° w obie strony.
Sterowana inwerterem zmienna bezstopniowa prędkość dłutowania z potencjometrem wbudowanym w panel sterowania.