Dłutownice napędzane REV na maszyny CNC

Dłutownice napędzane REV na maszyny CNC

 • Dłutownik napędzany został zaprojektowany w taki sposób, aby w na najbardziej efektywny sposób rozwiązać problem operacji wstępnych na tokarce CNC, od prostych wpustów po wewnętrzne profile zębate,
 • Zaprojektowano go w celu uzyskania maksymalnej sztywności. Funkcja ta pozwala na użytkowanie płytek przez bardzo długi czas, a obrabiana powierzchnia ma doskonały poziom wykończenia,
 • Korzystanie z dłutownika ma niezwykłe zalety: oprócz wyjątkowo szybkiej obróbki, detal nie musi być przenoszony na inne maszyny, co pozwala uniknąć dodatkowych ustawień narzędzi,
 • Dłutownik ma kilka ustawień, które są przydatne w celu przeprowadzenia prawidłowej obróbki zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej,
 • Dłutownik napędzany firmy REV jest opatentowany.
 • Dłutownik o skoku 35mm wymaga mocy maszyny 3-4,5kW, 50mm -> 4-5kW, 65mm -> 6-8kW. Precyzyjna odpowiedź podana będzie po przesłaniu parametrów obrabiarki. Obrabiarka musi posiadać też odpowiedni moment silnika przy obrotach narzędzia napędzanego, np. od 300-450 obr/min.
 • Grubość warstwy dłutowanej/ 1 przejście wynosi 0,025-0,2 w zależności od materiału.

Dłutownica z napędem silnikowym REV – korekta wzdłużna
Opatentowany system korekcji błędów wzdłużnych, które można znaleźć podczas obróbki.

Dłutownica z napędem silnikowym REV – korekta osi Y.
W przypadku tokarek bez osi Y opatentowany został wewnętrzny system korekcji błędów symetrii obrabianych części.

Możliwa jest zmiana kąta roboczego dłutownicy z napędem silnikowym. Ta operacja służy do skorygowania wszelkich błędów wzdłużnych. Aby to zrobić, wystarczy użyć klucza imbusowego 5 mm. Obracanie klucza zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara spowoduje zmianę kąta cięcia dłutownicy.

Ten rodzaj rejestracji jest chroniony patentem.

Obróbka profili zewnętrznych

Ten krótki film przedstawia obróbkę zewnętrzną: wykonanie zewnętrznego profilu rowkowanego DIN 5482 moduł 2,5 Z = 30. Obrabiany materiał to stal stopowa o twardości 35 HRC. Czas wykonania pojedynczego gniazda wynosi 4 sekundy, natomiast całkowity czas wykonania całego profilu zębatego to około 2 minuty. Biorąc pod uwagę ekstremalną sztywność obrabianego produktu, obróbka jest bardzo prosta i zapewnia optymalny stopień wykończenia. W celu prawidłowego i efektywnego wykorzystania tego narzędzia, REV srl udostępnia swoim klientom bezpłatnie specjalnie zaprojektowany program. Ten program jest dostępny dla wszystkich tokarek CNC na rynku.

Aby skorygować błędy symetrii, jeśli używasz tokarki, która nie ma osi Y, po prostu poluzuj cztery śruby mocujące narzędzie od przodu do ruchomego elementu środkowego. Następnie obracając trzpieniem regulacyjnym osi Y znajdującym się z tyłu w / w komponentu kluczem imbusowym 6 mm uzyskasz przesunięcie narzędzia o +/- 0,5 mm wystarczające do skorygowania błędów symetrii, skutecznie tworząc brakującą oś. Sposób ten, absolutnie niezbędny do przeprowadzenia obróbki dokładnie w środku obrabianego elementu, jest chroniony patentem.

Obróbka profili wewnętrznych

Ten krótki film przedstawia obróbkę wewnętrzną: utworzenie ośmiu rowków wpustowych o grubości 8 mm. Obrabiany materiał to stal stopowa o twardości 35 HRC. Czas produkcji pojedynczego klucza to 6 sekund, natomiast łączny czas ośmiu procesów to około 50 sekund. Biorąc pod uwagę ekstremalną sztywność produktu, obróbka jest bardzo prosta i zapewnia optymalny stopień wykończenia. W celu prawidłowego i efektywnego wykorzystania tego narzędzia, REV srl udostępnia swoim klientom bezpłatnie specjalnie zaprojektowany program. Ten program jest dostępny dla wszystkich tokarek CNC na rynku.

Obróbka wewnętrzna w jednym rowku

Obróbka wewnętrzna z przeciwległymi rowkami 180 °

Opis elementów dłutownika napędzanego REV

 1. Śruby mocujące narzędzia
  Śruby mocujące narzędzie należy lekko odkręcić przed skorygowaniem błędów symetrii. Przed wznowieniem pracy upewnij się, że ponownie dokręciłeś śruby mocujące narzędzie.
 2. Śruba regulująca panewki
  Po dłuższym czasie użytkowania dłutownika, niezbędne będzie usunięcie potencjalnie powstałych luzów. W tym celu należy odkręcić sześciokątną nakrętkę, dokręcić śrubę centralną, a następnie dokręcić sześciokątną nakrętkę. Należy powtórzyć operację na wszystkich czterech śrubach dłutownika.
 3. Śruba regulująca oś „Y”
  Służy do korekcji błędów symetrii między otworem, a aktualnie obrabianym elementem. Po odkręceniu śrub mocujących narzędzie (1), obróć trzpień regulacyjny osi Y w prawo lub w lewo. Umożliwi to przesuwanie narzędzia wzdłuż osi Y. Zakres regulacji wynosił +/- 0,5, co jest wystarczająco duże, aby skorygować wszystkie błędy symetrii na tokarkach bez osi Y.
 4. Śruba regulująca kąt dłutowania
  Ta śruba służy do korygowania błędów stożkowych spowodowanych zginaniem mechanicznym. Obracając go w prawo lub w lewo, można zmienić kąt cięcia o około +/- 3 °. Zakres ten jest wystarczający, aby skorygować wszelkie błędy stożkowe.
 5. Smarowniczki
  Dwie smarowniczki są wbudowane w zewnętrzną strukturę dłutownika zmotoryzowanego i służą do smarowania po około 10 godzinach użytkowania, co oznacza efektywny czas pracy narzędzia (patrz przykład obliczeń smarowania).
 6. Otwór 3/8 ” do przyłączenia chłodziwa
  Wszystkie narzędzia mają otwory do doprowadzenia chłodziwa. Doprowadzanie wewnętrzne jest zalecane bardziej niż zasilanie zewnętrzne i pozwala na skierowanie smaru do obszaru cięcia.
 7. Obszar pomiarowy
  Jest to obszar, który należy wykorzystać do kontroli komparatora.
 8. Śruby mocujące narzędzie na suporcie/ wieżyczce
  Są to śruby mocujące dłutownik do uchwytu narzędziowego na tokarce.

Instrukcja użycia dłutownika napędzanego REV

PIERWSZE UŻYCIE

Zamontuj dłutownik na tokarce. Lekko poluzuj 8 śrub mocujących i wyrównaj dłutownik za pomocą komparatora. Tę ostatnią należy umieścić w obszarze wyrównania 7. Gdy dłutownik jest idealnie wyrównany, dokręć 8 śrub mocujących i uruchom narzędzie z prędkością 150 ruchów na minutę przez około 10 minut. Nasmaruj ruchomą prowadnicę zwykłym olejem do prowadnic. Zmiękczy to uszczelki i wniknie w szczeliny przed użyciem. Dłutownik o skoku 35mm wymaga mocy maszyny 3-4,5kW, 50mm -> 4-5kW, 65mm -> 6-8kW. Precyzyjna odpowiedź podana będzie po przesłaniu parametrów obrabiarki. Obrabiarka musi posiadać też odpowiedni moment silnika przy obrotach narzędzia napędzanego, np. od 300-450 obr/min.

 

SMAROWANIE

Aby zachować mechanikę, zalecamy smarowanie dłutownika co 10 godzin  faktycznego użytkowania (patrz przykład obliczeń dotyczących smarowania). Zaprzestać smarowania, gdy zauważysz, że smar wydostaje się z obszaru obwodowego ruchomego slajdu.
Przykład obliczenia smarowania: Jeśli do wyprodukowania jednego detalu potrzeba 2 minut, potrzeba tylko 10 sekund, aby wykonać tylko rowek wpustowy dla klucza piórkowego, nasmarować po około 3600 detalach.

KONSERWACJA

Po długim okresie użytkowania (około 1000 godzin) należy przeprowadzić konserwację dłutownika, wymieniając części podlegające zużyciu, takie jak łożyska, uszczelki. itp.

OBRÓBKA WEWNĘTRZNA/ ZEWNĘTRZNA

Ten dłutownik zmotoryzowany może wykonywać obróbkę wewnętrzną lub zewnętrzną. Po prostu odwróć kierunek obrotów silnika w następujący sposób:
komenda M04 = obróbka zewnętrzna
komenda M03 = obróbka wewnętrzna.
W zależności od tego, czy ma być wykonana obróbka wewnętrzna, czy zewnętrzna, narzędzie musi zostać ustawione na płasko wkładką zgodnie z kierunkiem cięcia.

ODSUNIĘCIE PODCZAS FAZY POWROTU

Podczas fazy powrotu narzędzie odsuwa się od obrabianej powierzchni o 0,25 mm. Ruch ten jest niezbędny do zachowania integralności i żywotności płytki.