Narzędzia REV do tokarek CNC

Narzędzia REV do tokarek CNC

Główną cechą narzędzi firmy Rev jest tuleja mimośrodowa opatentowana przez REV S.R.L. pozwalające na pracę na każdej tokarce bez potrzeby pracy osi Y w celu przeciągania lub rowkowania w idealnym ułożeniu na powierzchni roboczej. Wykonane ze stali narzędziowej, która została utwardzona i naostrzona. 

Dłutowanie jest procesem, który prawie zawsze jest idealnie wycentrowany na powierzchni roboczej z marginesem błędu rzędu kilku setnych części milimetra, jednakże błędy symetrii często pojawiają się w korelacji montowanego narzędzia a środkiem powierzchni roboczej. 

Tuleja mimośrodowa firmy REV umożliwia wykonanie przesunięcia narzędzia w setkach poprzez obracanie go o max 0,5 w Y+ i 0,5 w Y-. Ten zakres regulacji jest wystarczający do wyeliminowania błędów wyrównania. Stopniowana skala jest wyryta na przodzie dłutowniczka, gdzie każdy ząb oznacza zmianę o 0,03 mm. Jeśli po pierwszym dłutowaniu detalu zostanie wykryty jakikolwiek błąd, dłutowanie zostanie dostosowane do danego kierunku, w celu usunięcia błędu. Tuleja mimośrodowa jest wymagana tylko, jeśli tokarka CNC nie ma osi Y, z drugiej strony, jeśli tokarka jest wyposażona w taką oś, tuleja mimośrodowa nie może być zainstalowana – funkcje CNC powinny być użyte do ustawienia dokładnej pozycji.

Obsługa narzędzi REV do tokarek CNC

Montowanie na tokarce CNC

  • Umieść wkładkę w obudowie narzędzia i dokręć śruby torx odpowiednim śrubokrętem ;
  • Włóż narzędzie do tulejki mimośrodowej I wyrównaj białą szczerbinę naciętą na kołnierzu narzędzia (oznaczoną 0) ze szczerbiną znajdującą się z przodu tulei; następnie, dokręć śruby mocujące umieszczone na kołnierzu tulei, aby zablokować narzędzie w tulei;
  • Umieść jednostkę złożoną z dłutowniczka i narzędzia wewnątrz otworu dokującego, dokręć śrubki z łbem sferycznym wewnątrz gniazda, mając na uwadze, aby nie zablokować całkowicie narzędzia. Na koniec dokręć dwie płaskie śruby.

Sprawdzanie i dostosowywanie

  • Po wykonaniu pierwszego wpustu, aby sprawdzić jego symetrię, należy włożyć i unieruchomić bloczek Johnson’a, bez luzów; w przygotowanym gnieździe za pomocą sprawdzianu zmierzyć odległość od brzegu średnicy do ścianki bloczka Johnson’a.
  • Na rysunku nr 1 mierzona wartość wynosi 8,50 mm I jest właściwa, podczas gdy na rysunku nr 2 mierzona wartość wynosi 8,35 mm z jednej i 8,65 z drugiej strony, skutkując błędem przesunięcia o 0,15 mm, który należy poprawić.

Korygowanie błędów z Dłutownikiem REV

Jeśli wystąpił błąd wyrównania, który ma być poprawiony, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

  • Zacznij od poluzowania śrub z płaskim łbem, które trzymają narzędzie w uchwycie oraz śruby rozstawione promieniście na kołnierzu tulei mimośrodowej, przekręć tuleję mimośrodową w kierunku przeciwnym do błędu, z zasady działanie jest podobne do osi Y (przesuwanie narzędzie w Y+ i Y-). Każde nacięcie wygrawerowane na dłutownicy równe jest 0,03 mm.
  • Dokręć kołek mocujący umieszczony na kołnierzu tulei, a następnie wszystkie pozostałe kołki w obsadce rozwiertaka.

Prosimy o przestrzeganie wszystkich zalecanych parametrów i wskazówek.