Ostrzenie – narzędzia do ostrzenia REV

Ostrzenie – narzędzia do ostrzenia REV

Używając narzędzi do ostrzenia, płytki mogą być ponownie naostrzone używając standardowego koła szlifierskiego. Kiedy dłutowana lub przepychana powierzchnia zaczyna być chropowata ze względu na długotrwałe używanie płytki, oznacza to, że płytkę należy ponownie naostrzyć.
Aby to uczynić, należy odkręcić płytkę z narzędzia przykręcić do pręta ostrzałki. Następnie umieścić płytkę blisko koła szlifierskiego, utrzymując oryginalne nachylenie, a następnie usunąć zużyty materiał. Należy pamiętać, aby przykręcać tylko powierzchnię tnącą. Narzędzie do ostrzenia posiada wygodny uchwyt i zapewnia wystawanie płytki, ułatwiając proces ostrzenia.
To narzędzie dostępne jest w 6 rodzajach : RF-0 do ostrzenia płytek 2 mm, RF-1 do ostrzenia płytek 3-4-5 mm, RF-2 do ostrzenia płytek 6-8 mm , RF-3 do ostrzenia płytek 10-12 mm , RF-4 do ostrzenia płytek 14-16 mm, RF-5 do ostrzenia płytek 18-25 mm.