O szczotkach Flex-Hone

Flex-Hone

elastyczna szczotka wygładzająca
Skrawanie, promieniowanie, wykańczanie, wykańczanie precyzyjne, redukcja chropowatości

UNIKATOWA WSZECHSTRONNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ

Obcina grzbiety i wykańcza na gładko stosując naprzemiennie wiele “Wgłębień” i mało “Szczytów”, co zapewnia lepsze utrzymywanie się warstwy smaru i przekłada się na mniejsze zużycie, lepszy przesuw i większą szczelność. Możliwość stosowania w maszynach Cnc, przenośnikach, wiertarkach kolumnowych, wiertarkach ręcznych. Po i/lub przed obróbką typu przewiercanie, rozwiercanie, toczenie, szlifowanie, docieranie, walcowanie, itd.

Stosowana z powodzeniem w branżach takich jak: przemysł mechaniczny ogólny i precyzyjny, przemysł samochodowy, przemysł lotniczy, stoczniowy, hydrauliczny, pneumatyczny, zbrojeniowy wojskowy, itp.

Proces ścierny wykonywany z małym naciskiem i w niskiej temperaturze, który nie powodując zmian, pozwala uzyskać trwałą powierzchnię. Jest to idealna metoda prowadząca do wytworzenia powierzchni bez odkształceń lub zawalcowań na poziomie mikrostruktury metalu będących skutkiem uprzedniej obróbki.

WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE DLA WSZYSTKICH
POTRZEB W ZAKRESIE OBRÓBKI

 • Niezależne kule ścierne,
 • Auto centrowanie,
 • Automatyczna kompensacja zużycia,
 • Prędkość i jednorodność obróbki,
 • Wykończenie powierzchniowe,
 • Działanie na miękko w niskich temperaturach,
 • Pełna gama średnic od 4mm do 914mm,
 • 9 rodzajów ściernic,
 • 11 grubości ziaren,
 • Możliwość wykonania specjalnych szczotek Flex-Hone

Szczotka Flex-Hone służy do wykańczania powierzchniowego o parametrach niemożliwych do osiągnięcia przy pomocy innych systemów.

Ten rodzaj obróbki wiąże się z wykańczaniem powierzchniowym, geometrią powierzchni oraz strukturą metalu.

W ten sposób uzyskuje się powierzchnię gładką typu “Plateau” bez jakichkolwiek grzbietów, rozdarć i zwalcowań metalu. Ponadto, szczotka Flex-Hone skrawa i promieniuje otwory przelotowe w trakcie docierania ścian wewnętrznych obrabianych otworów.

W zastosowaniach hydraulicznych lub pneumatycznych, ten sposób obróbki prowadzi do wydłużenia żywotności uszczelek oraz zwiększenia ich szczelności.

Szczotka Flex-Hone to bardzo wytrzymałe i elastyczne narzędzie o miękkim działaniu skrawającym.

Każda z kulek ściernych ma swoje własne zawieszenie dzięki czemu szczotka Flex-Hone się samo centruje i wyrównuje automatycznie względem obrabianego otworu, jak również automatycznie kompensuje stan zużycia. Flex-Hone nadaje się do każdego rodzaju otworu o średnicy od 4 do 914 mm.

ZALETY

 • Wykończenie typu “Plateau” w ponad 60%
 • Wykończenie krzyżujące się. Lepsze utrzymanie warstwy smaru.
 • Redukcja wartości Ra Rpk i Rvk
 • Większa powierzchnia styku
 • Mniejsze zużycie oleju
 • Niższy Blow-By
 • Mniejsze tarcie
 • Ulepszona szczelność powierzchni

PRZYKŁADY OBRÓBKI

Dobierając prawidłowo materiał ścierny oraz jego uziarnienie spośród wielu dostępnych wariantów, można przeprowadzić:

 • Szlifowanie – Wykończenie precyzyjne – Zmniejszenie chropowatości: jest możliwe zmniejszenie chropowatości i precyzyjne wykończenie uzyskując wartości poniżej Ra 0.06 μm także w przypadku materiałów o twardości powyżej 80Hrc, lub zwiększenie chropowatości zbyt gładkiej powierzchni do wartości około Ra 2 μm, wciąż uzyskując powierzchnię z wykończeniem typu “Plateau” z wątkiem krzyżującym. Można ujednolicić wykończenie usuwając ślady po poprzednich obróbkach.
 • Skrawanie: jest możliwe skrawanie lub mikroskrawanie krawędzi na wejściu/wylocie otworów przecinających się i kanałów, ostrych krawędzi rowków lub gniazd o-ring po obróbce typu przewiercanie, toczenie, rozwiercanie, szlifowanie, docieranie, itp.
 • Promieniowanie: jest możliwe zaokrąglenie ostrych krawędzi pozostałych po obróbce typu rozwiercanie, przewiercanie,
  toczenie, szlifowanie, itp.
 • Zwiększanie średnicy otworu: jest możliwe jednolite usunięcie warstwy o grubości od kilku mikronów lub setnych aż do 0,1 mm, z rozwiercanego miejsca bez jego zniekształcania, a w niektórych wypadkach można także skorygować istniejące odkształcenia.
 • Czyszczenie, usuwanie osadów: ścieranie, szczotka może służyć także jako narzędzie do czyszczenia, usuwania warstwy
  nalotu i osadu, itp.

Przykład obróbki za pomocą tradycyjnej docierarki

Powiększenie x1000.

Roztarcia i zawalcowania na powierzchni materiału, które będą odpadały w trakcie użytkowania. Wykończenie z wieloma szczytami. Cecha charakterystyczna dla “szlifowania sztywnego”.

Po użyciu Flex-Hone®

Powiększenie x 1000, #180 węglik krzemu.

Jednolity wątek krzyżujący się. Czysty, otwarty wygląd z usuniętymi roztarciami i zawalcowaniami materiału. Doskonały profil pół-plateau, z małą ilością szczytów i wieloma wgłębieniami zatrzymującymi smar

Kilka przykładów przed i po zastosowaniu szczotki Flex-Hone

NIEKTÓRE Z ZASTOSOWAŃ

 • Sprężarki powietrza
 • Pompy próżniowe
 • Cylindry hydrauliczne i pneumatyczne
 • Obudowy silników hydraulicznych i pneumatycznych
 • Dystrybutory i naboje hydrauliczne
 • Centralki hydrauliczne i pneumatyczne
 • Komponenty silników samolotowych
 • Detale w przemyśle lotniczym i kosmonautycznym
 • Obudowy pomp wtryskowych
 • Prowadnice zaworów
 • Cylindry hamulcowe
 • Elementy pompy wtryskowej hamulców i sprzęgła
 • Bębny i tarcze hamulcowe
 • Cylindry i tuleje silnikowe 2T i 4T
 • Korbowody
 • Otwory przecinające się do przepływu oleju
 • Amortyzatory
 • Specjalne wykończenie powierzchni ze stali nierdzewnej
 • Prowadnice form
 • Różnego rodzaju wtryskiwacze
 • Różnego rodzaju wypychacze
 • Części broni (lufy, komory, itp.)
 • Usuwanie osadów z rur chłodzących w elektrowniach jądrowych
 • Kije golfowe
 • Instrumenty muzyczne
 • Krany, zawory
 • W rozwiertarkach razem z rozwiertakami diamentowymi
 • Obróbka mechaniczna ogółem
 • Skrawanie/mikroskrawanie
 • Wykańczanie, wykańczanie precyzyjne, docieranie
 • Napraw i/lub poprawa chropowatości

Do honowania silników w celu uzyskania struktury Plateau.

Szczotki Flex Hone do tarcz

SPOSÓB UŻYCIA SZCZOTKI FLEX-HONE

 • Szczotkę Flex-Hone można używać ręcznie stosując zwykłą wiertarkę lub wiertarkę kolumnową, podczas cyklu obróbki maszyny CNC jako narzędzie lub na przenośniku w przypadku zastosowań przemysłowych o dużych przerobach.
 • Nie zaleca się stosowania szczotki Flex-Hone na sucho, gdyż ma to wpływ na jej trwałość. Do smarowania stosować olej pełny o lepkości od 10 do 30 lub chłodziwo w formie emulsji w przypadku obróbek mechanicznych. Można używać także zwykłego smaru w sprayu, a do obróbki cylindrów hamulcowych – olej hydrauliczny do hamulców. Olej napędowy, ropa lub smary zawierające rozpuszczalniki mogą być stosowane, aczkolwiek nie są one polecane ze względu na skrócenie żywotności szczotki Flex-Hone poprzez szybsze odłupywanie się kulek ściernych.
 • Szczotka Flex-Hone działa pod ciśnieniem, a więc jej rzeczywista średnica jest większa niż średnica obrabianego otworu.
 • Szczotka Flex-Hone MUSI wchodzić i wychodzić z otworu w trakcie rotacji.
 • Szczotka Flex-Hone NIE jest wyważona, a więc NIE pracować na największej prędkości zanim nie zostanie ona wsunięta do środka otworu.
 • Zapoznać się z danymi w celu prawidłowego doboru prędkości obrotowej w zależności od średnicy, prędkości obrotowej; prędkość obrotowa może zmieniać się w zależności od zastosowania. Zaleca się dokonanie próby o zastosowanie szczotki Flex-Hone w jak najkrótszym czasie kontaktu, który pozwoli osiągnąć spodziewany rezultat i wydłużyć jej żywotność. Zbyt wysokie prędkości prowadzą do jej przedwczesnego zużycia bez znaczącego wydłużenia czasu obróbki. NIE stosować z dużą prędkością. W przypadku zastosowania ręcznego używać zwykłą wiertarkę elektryczną.
 • Stosować szybkie, naprzemienne ruchy z częstotliwością od 60 do 120 uderzeń/min w zależności od prędkości obrotowej. Przyśpieszyć naprzemienność uderzeń pod koniec obróbki aby uzyskać rowkowanie krzyżujące się pod kątem 30°- 45°.
 • Czas obróbki powinien wynosić około 20-45 sekund dla każdego cylindra w przypadku zastosowań silnikowych, ale może być inny w zależności od materiału, ścierniwa, zastosowania, uziarnienia i smaru.
 • Na koniec obróbki dokładnie umyć cylindry i nasmarować olejem.
 • Czas trwania zależy od wielu czynników takich jak użyte ścierniwo, smar, obrabiany materiał, użycie ręczne lub maszynowe, długość obrabianego otworu, czas kontaktu, itd. Za pomocą jednej szczotki Flex-Hone można obrobić od kilkuset do 1000 elementów.

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA

TABELA WYBORU UZIARNIENIA / WYKOŃCZENIA

UWAGA: podane wartości należy uznać za orientacyjne, gdyż uzyskany Ra zależy od wielu czynników takich jak: rodzaj metalu i jego twardość, rodzaj smaru, czas kontaktu, poprzednia obróbka, Ra przed użyciem Flex-Hone, itd.

SYSTEM KODOWANIA ŚCIERNIWA I UZIARNIENIA

Szczotka Flex-Hone jest dostępna w pełnej gamie ścierniw i uziarnienia zaspokajającej wszelkie wymogi obróbki. Flex-Hone stosuje system kodowania, który pozwala na odczytanie rodzaju ścierniwa i uziarnienia na podstawie kolorowej plamki naniesionej na trzonku i na końcówce.

WYBÓR SZCZOTKI FLEX-HONE: ROZMIAR, ŚCIERNIWO, UZIARNIENIE

Wybór średnicy szczotki Flex-Hone zależy od obrabianego otworu. Szczotka Flex-Hone jest produkowana i używana w większym wymiarze niż obrabiany otwór. Takie przewymiarowanie przyczynia się do uzyskania prawidłowego nacisku cięcia podczas obróbki. Na przykład, obrabiając otwór o średnicy 22mm należy wybrać BC7/8”(22mm), której średnica rzeczywista wynosi 25mm (przewymiarowanie). Jeśli obrabiany otwór nie pokrywa się z jednym ze standardowych rozmiarów Flex-Hone, ponieważ jest pośrodku dwóch wymiarów, należy wybrać ten większy. Na przykład, jeśli obrabiany otwór wynosi 23mm, znajduje się on pomiędzy BC7/8”(22mm) a BC15/16”(23.8mm); należy wybrać BC15/16”(23.8mm).

Zapytajcie naszych techników o prawidłową podpowiedź dotyczącą Waszej obróbki; będą oni potrafili doradzić Wam przy wyborze prawidłowej szczotki Flex-Hone tak, aby uzyskać pożądany rezultat. Aby dobrać prawidłowy rozmiar, ścierniwo i uziarnienie należy znać:

 • Średnicę obrabianego otworu
 • Rodzaj obrabianych elementów
 • Problem jaki zostanie rozwiązany przy użyciu Flex-Hone (skrawanie, wykańczanie, wykańczanie precyzyjne, itd.)
 • Materiał (hartowany czy ze specjalną powłoką, w miarę możliwość podać także twardość)
 • Chropowatość początkowa lub do zachowania (jeśli możliwe w Ra) lub ostatnia dokonana obróbka (przewiercanie, rozwiercanie, wytaczanie, itp.)
 • Chropowatość do osiągnięcia lub do zachowania
 • Ilość obrabianych elementów
 • Możliwość lub jej brak, stosowania smaru (olej pełen lub emulsja)
 • Czy Flex-Hone będzie używana ręcznie, na wiertarce kolumnowej czy maszynowo (tokarka, centrum obróbkowe, szlifierka, itp.)