Czcionki stalowe, stemple do znakowania

Czcionki stalowe

  • Czcionki podobne do typu Arial (średni odstęp międzyznakowy, DIN 1451)
  • Niklowane
  • Dostępne pojedynczo lub w kompletach
  • Dostępne od ręki: A – Z; 0 – 9; . (kropka); , (przecinek); – (myślnik); / (ukośnik)

Dziedziny Zastosowania

Czcionki stalowe stosowane są do znakowania lub wybijania ustalonego tekstu. Mogą być umieszczone w skrzynkach lub w specjalnych głowicach numerujących. W ręcznych narzędziach stemplujących firmy BORRIES stalowe czcionki są najczęściej stosowane do stemplowania i znakowania kontrolnego.

Opcja

Małe znaki, znaki specjalne oraz większe wysokości czcionek na zamówienie.

Stalowe czcionki w skrzynce

Wymiary dostępne od ręki

Stempel wygrawerowany/ blokowy

  • Pojedyncze stemple lub wieloznakowe grawerowania odstępami średnimi, średnio zwartymi i zagęszczonymi
  • Wzór grawerowany: ostry, tępy, płaski lub perforowany
  • Specjalne znaki, loga itp.

Opcja

Wymiary, forma oraz grawerowanie według specjalnych wymagań klienta

Grawerowanie ostre

Grawerowanie płaskie

dostępne również w postaci stempla mosiężnego

Grawerowanie perforowane

Stemple pojedyncze

  • Wymiary, forma oraz grawerowanie według wymagań klienta
  • Stosowane w ręcznych stemplownicach firmy Borries (BM 10, BM 22, BM 25) oraz maszynach stemplujących (BM 11/12, BM 18/21, BM 30/35)

Dziedziny Zastosowania

Stemple pojedyncze stosowane są w ręcznych stemplownicach oraz maszynach stemplujących firmy
Borries.

Opcja

Specjalne grawerunki na zamówienie.