Sterownik znakowarek EG2-Box

Sterownik znakowarek EG2-Box

Cechy charakterystyczne:

  • Uniwersalny sterownik 2/3-osiowy w  kompaktowej  obudowie.
  • Kategoria ochrony IP54 – niezależnie od instalacji szafy sterowniczej.
  • Dla  wszystkich 2/3-osiowych  zespołów znakowania  oraz  315, 322, 325, 326 i 330.
  • Można używać głowic do oznaczania scribe, rysikiem Stylus, DataMatrix i dot-peening.
  • Ze zintegrowaną klawiaturą membranową i wyświetlaczem z czterema liniami z przodu.
  • LDM-Makro: w trybie układu maksymalnie 10 układów z 40 polami na układ do 128 układów z 3 polami na układ lub w trybie drukarki do 400 pól. Alternatywnie PC-oprogramowanie VisuWin SE lub VisuWin Pro.

Obszar zastosowania:

 

Sterownik znakowania jest zintegrowany ze stacjami (oznakowania) z ręczną lub zautomatyzowaną obsługą przedmiotu obrabianego.

 
 

Wersja 1:

Sterownik znakowania można zintegrować z układem sterowania stacji wyższego poziomu i jest wyposażony w oprogramowanie LDM Makro. Wszystkie ustawienia parametrów można przymknąć za pomocą klawiatury membranowej, za pośrednictwem komputera z systemem Windows®-PC dostarczonego przez klienta i dostarczonego oprogramowania ładowarki BORRIES Makro. Dzięki temu oprogramowaniu możliwe jest również testowanie i konfiguracja, w tym teach-in na pozycjach znakowania.

Wersja 2:

Projektowanie, zarządzanie i modyfikacja różnych obrazów znakowania odbywa się za pośrednictwem oddzielnego komputera z oprogramowaniem do znakowania VisuWin SE lub VisuWin Pro. Programy te są przygotowane do połączenia danych i techników z kontrolą wyższego poziomu.

Wersja 3:

Jednostka oznakowania i sterownik oznakowania działają jako jednostka robocza samowystarczalna. W tym przypadku dane dotyczące oznakowania są wprowadzane bezpośrednio do sterownika i przekazywane do jednostki znakowania.

Opcje:

  • Zmienne można odbierać dane o znakowaniu, na przykład za pomocą kodów kreskowych.
  • Proces znakowania można rozpocząć za pomocą nadrzędnego systemu sterowania.
  • Elektryczna głowica do znakowania.

Dane techniczne:

Rysunek EG2-Box