Stemplownice

Stemplownice

W warsztatach stosowane są zarówno ręczne jak i pneumatyczne maszyny stemplujące do produkcji małych i średnich serii. Dzięki prostej metodzie obsługi, sprawdzonej konstrukcji oraz szerokiemu zakresowi dostępnych stempli mają one wszechstronne zastosowanie w wielu dziedzinach.Urządzenie wymaga przyłożenia nieznacznej siły. Maszyny charakteryzuje duży zakres tolerancji wysokości części obrabianych.

Maszyny stemplujące firmy Borries dostępne są z narzędziami i specjalnymi uchwytami do części obrabianych.

Dziedziny zastosowania

Stemplownice firmy BORRIES mogą być stosowane w warsztatach do wykonywania pojedynczych niedużych partii, jak również do produkcji seryjnej. Można je dostosować do prawie każdego materiału poddającego się obróbce plastycznej. Ze względu na duży użyteczny suw części obrabiane mogą być znakowane bez regulacji na różnej wysokości. Łatwa obsługa, dobrze zaprojektowana konstrukcja oraz duży zakres oferowanych stempli umożliwia zastosowanie w wielu różnych dziedzinach oraz sprawia, że stemplownice firmy BORRIES są niezastąpionym narzędziem.

  • Narzędzia: czcionki stalowe, grawerowane znakowniki, stemple nitowe oraz głowice numerujące

  • Wysoka wydajność stemplowania przy małym nakładzie pracy.

  • Obsługa może być ręczna lub pneumatyczna zależnie od konstrukcji urządzenia.

  • Siła uderzenia jest regulowana w sposób ciągły, bezstopniowo.

Opcje

  • System wsuwania części obrabianej
  • Dwuręcznie sterowane dla BM 12 i BM 21
  • Przełączniki do głowic numerujących ANPW

Warianty:

– BM 11 (maksymalna siła uderzenia 4 kN, manualna)
– BM 12 (maksymalna siła uderzenia 4 kN, pneumatyczna)
– BM 18 (maksymalna siła uderzenia 25 kN, manualna)
– BM 21 (maksymalna siła uderzenia 25 kN, pneumatyczna)
– BM 30 (maksymalna siła uderzenia 50 kN, manualna)
– BM 35 (maksymalna siła uderzenia 50 kN, pneumatyczna)

BM 11

BM 18 z głowicą numerującą

BM 21 z głowicą numerującą

Dane techniczne

*) Podane wartości są przybliżonymi wartościami standardowymi. Dokładne informacje można uzyskać tylko po
dokonaniu znakowania próbnego.
**) Tylko dla stemplownic: BM 12, BM 21.

Szczegóły techniczne mogą ulec zmianie.